ОБИРИН Б.Т.
Транспорт за вашите товари: просто, бързо, надеждно
Телефон: +359877070044
Няколко думи за нашата компания
Просто, бързо, надеждно.
ОБИРИН Б. Т. предоставя услуги по Спедиция и митническо оформяне на товари от различни региони на света до страни от Европа.
Също така, ние извършваме автомобилни и морски превози на товари в рамките на ЕС и в страните от Източна Европа – Беларус, Русия, Украйна.
За да изчислите стойността на нашите услуги, можете да се свържете с нашите мениджъри за подаване на заявка за превоз. Нашите цени ще ви изненадат приятно!
Нашите услуги
Лесно се работи с нас!
Автомобилен транспорт
Морски транспорт
Спедиция и регистрация на товари
Прехвърлете товара на грижите за товара на раменете ни!
Направете заявка за превоз
Телефон: +35 9877070044
Почта: obirinbt@mail.bg
България, София (столица),
София, ул. Kazbek,.1